14/08/2020 01:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Miêu linh chẳng dám lại gần

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2019 23:44

 

Miêu linh chẳng dám lại gần,
Đứng xa mà khấn thánh thần chứng tri.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Miêu linh chẳng dám lại gần