24/03/2023 16:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo phát Liêu Cảng
早發寮港

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 17:27

 

Nguyên tác

寮山曉色滿歸舟,
相送離人到下洲。
更作寮山南望外,
瘴雲多處是江流。

Phiên âm

Liêu sơn hiểu sắc mãn quy chu,
Tương tống ly nhân đá Hạ Châu.
Cánh tác Liêu sơn nam vọng ngoại,
Chướng vân đa xứ thị giang lưu.

Dịch nghĩa

Sắc vẻ ban mai của núi Liêu chất đầy thuyền về,
Tiễn khách biệt ly đến xứ Hạ Châu.
Càng làm núi Liêu trông ra ngoài về phía nam,
Nơi nhiều mây chướng là dòng sông.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Thuyền về mang vẻ sớm Liêu sơn,
Khách đến Hạ Châu những mủi lòng.
Càng thấy Liêu sơn nhìn mất hút,
Nơi nhiều mây chướng ấy dòng sông.
Liêu Cảng (Cảng Riau) là thương cảng lớn ở Singapore.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Tảo phát Liêu Cảng