01/10/2022 09:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ vần bài Vịnh trăng (I)

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/02/2007 02:30

 

Ló lên liền thấy khác thường tình,
Có vẻ cao hòa[1] có vẻ thanh.
Lầu ngọc gương giơ soi mọi nước,
Tán vàng xe gác ruổi năm canh.
Thước[2] kinh thuở dãi[3], dời cành lục,
Kình[4] sợ khi xuyên[5], chúi mặt xanh[6].
Cung ấy khom khom nên cách ấy,
Đành hay[7] giúp sáng có thai tinh[8].
[1] Mà.
[2] Quạ.
[3] Lúc chiếu.
[4] Cá voi.
[5] Chiếu xuyên.
[6] Mặt nước biển xanh.
[7] Đành rằng.
[8] Tam thai, ba ngôi sao sáng trợ giúp cho trăng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Hoạ vần bài Vịnh trăng (I)