04/12/2022 13:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mỹ viện

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 25/05/2008 23:30

 

Mỹ viện xinh dáng mũi môi tạo khác
Hình thật tim thất lạc khổ tâm tìm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Mỹ viện