28/05/2022 09:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ái dục như miếng thịt

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2017 20:46

 

Như miếng thịt rơi bên đường
Quạ diều tranh cướp nhiễu nhương giựt giành
Con nào khôn bỏ chạy nhanh
Khỏi bị cấu xé mổ tranh khốn nàn
Dục vọng, như thịt ram vàng
Càng mê đắm, càng trái oan khổ sầu
Người trí khỏi vướng lao đao!
Xả ly, đoạn tận... lần vào tịnh yên
Nguồn: Đuốc sen (tập 19), Hệ phái Khất sĩ, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Ái dục như miếng thịt