25/01/2022 15:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiếc lá

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2014 08:20

 

Cây đứng trong chiều mây sắc, không
Mùa thu nửa xế, nửa sang đông
Lá rơi tĩnh lặng trong ngày vắng
Người vớt trên tay một đốm hồng
Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Chiếc lá