28/02/2021 05:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phan Thiết sau cơn lụt bão

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 06/08/2008 22:01

 

Trời cho trận bão tiết thu thâm,
Phan Thiết là nơi cận hải tầm.
Chài lưới chạnh thương dây thủy quốc,
Bút nghiêng gây nhớ bạn Quỳnh Lâm.
Thoảng nghe chừng lắm cơn phiêu bạt,
Chưa rõ bao nhiêu chốn lục trầm.
Nhờ cụ Phú Khê cho lão biết,
Gió quang mây tạnh sẽ vào thăm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Phan Thiết sau cơn lụt bão