20/07/2024 21:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyệt Áng giang thường liên
月盎江嘗蓮

Tác giả: Châu Hải Đường - Lê Tiến Đạt

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 25/05/2020 14:49

 

Nguyên tác

萬重綠蓋接天涯;
玉面紅妝步碧波。
曲曲清漣春睡藕;
亭亭白日夏開花。
蜻蜓最愛蕾梢憩;
翡翠常憐葉裡歌。
久立江濱香滿袖;
澤芝靈草識無誇。

Phiên âm

Vạn trùng lục cái tiếp thiên nha,
Ngọc diện hồng trang bộ bích ba.
Khúc khúc thanh liên xuân thuỵ ngẫu,
Đình đình bạch nhật hạ khai hoa.
Thanh đình tối ái lôi sao khế,
Phỉ thuý thường lân diệp lý ca.
Cửu lập giang tân hương mãn tụ;
Trạch chi, linh thảo[1] thức vô khoa!

Bản dịch của Châu Hải Đường

Trập trùng lọng biếc ngút chân trời;
Mặt ngọc xiêm hồng dạo sóng chơi.
Nước gợn ngó nằm, xuân vẫn ngủ;
Nắng vàng hoa vút, hạ đơm tươi.
Cánh chuồn đầu búp ưa nằm nghỉ;
Con trả trên cành thích hát vui.
Bến nước đứng lâu hương đượm áo;
Trạch chi, Linh thảo chẳng sai lời.
Sông Nguyệt Áng ở An Lão, Hải Phòng.

[1] Hai biệt danh khác của hoa sen. Sách Loại tụ dẫn Nhĩ nhã đồ tán - Phù dung tán của Quách Phác đời Tấn và sách Cổ kim chú đều có chép. Đời Lưu Tống, Bão Chiếu trong Phù dung phú, Nhan Diên Chi trong Bích phù dung tụng đều gọi sen là “trạch chi”. Liên hoa phú của Giang Yêm đời Lương viết: hoa sen “...tức hiệu phù cừ, diệc danh trạch chi” (Sen tức còn gọi là phù cừ, lại có tên là trạch chi). Tào Thực trong Phù dung phú viết: “Lãm bách huỷ chi anh mậu, vô tư hoa chi độc linh” (Xem vẻ tốt tươi của muôn loài cây cỏ, chẳng có cái linh thiêng riêng có như loài hoa này), Ngô Mân Hồng trong Phù dung phú tịnh tự viết: “Nãi hữu Phù dung linh thảo, tài dục trung xuyên” (Có loài cỏ thiêng phù dung [tức sen], đem trồng ở giữa sông) đều ca ngợi sen là loài linh thảo nên cũng gọi sen là linh thảo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Châu Hải Đường » Nguyệt Áng giang thường liên