19/10/2021 12:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống viễn ngâm
送遠吟

Tác giả: Mạnh Giao - 孟郊

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2005 18:42

 

Nguyên tác

河水昏復晨,
河邊相送頻。
離杯有淚飲,
別柳無枝春。
一笑忽然斂,
萬愁俄已新。
東波與西日,
不惜遠行人。

Phiên âm

Hà thuỷ hôn phục thần,
Hà biên tương tống tần.
Ly bôi hữu lệ ẩm,
Biệt liễu vô chi xuân.
Nhất tiếu hốt nhiên liễm,
Vạn sầu nga dĩ tân.
Đông ba dữ tây nhật,
Bất tích viễn hành nhân.

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sông nước đêm sáng dần
Bến sông tiễn bao lần.
Chén đưa rơi lệ uống
Liễu tiễn chẳng cành xuân.
Nụ cười vừa chợt tắt
Tức khắc vạn sầu dâng
Sóng đông ngày tàn nhạt
Người đi không ngại ngần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Giao » Tống viễn ngâm