12/08/2020 20:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cao cầu 3
羔裘 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 18:04

 

Nguyên tác

羔裘晏兮,
三英粲兮。
彼其之子,
邦之彥兮!

Phiên âm

Cao cầu án hề,
Tam anh xán hề.
Bỉ ký chi tử,
Bang chi ngạn hề.

Dịch nghĩa

Áo da dê tươi sáng rườm rà,
Ba miếng anh trang sức trên áo da sáng chói.
Vị kia (quan đại phu mặc áo da ấy),
Phải là kẻ sĩ đẹp đẽ đáng kính của quốc gia vậy.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Áo da dê rườm rà tươi tắn,
Ba miếng anh trông hẳn sáng thay!
Kìa người mặc chiếc áo này,
Phải là kẻ sĩ, anh tài quốc gia.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

án: dáng tươi đẹp rườm rà.
tam anh: ba miếng để trang sức cái áo da.
xán: sáng chói.
ngạn: tiếng đẹp đẽ để gọi kẻ sĩ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Cao cầu 3