21/03/2023 09:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cán khê sa - Lạp mai
浣溪沙-臘梅

Tác giả: Châu Hải Đường - Lê Tiến Đạt

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 26/05/2020 21:46

 

Nguyên tác

臘月花開滿樹金;
四方墨客盡游林;
一枝誰可抱胸襟?

鐵骨淩淩雲是客;
芳心寂寂雨為鄰;
孤山何日作朱陳?

Phiên âm

Lạp nguyệt hoa khai mãn thụ câm (kim);
Tứ phương mặc khách tận du lâm;
Nhất chi thuỳ khả bão hung khâm?

Thiết cốt lăng lăng vân thị khách;
Phương tâm tịch tịch vũ vi lân;
Cô Sơn hà nhật tác Châu Trần?

Dịch nghĩa

Tháng chạp hoa nở đầy cành như dát vàng;
Mặc khách bốn phương tất thảy đều vào chơi rừng (ngắm mai)
Một cành hoa đẹp, ai là người có thể ôm ấp trong lòng mình được?

Vóc mai cứng cỏi như sắt, vươn cao thường có mây làm khách (vì ở trên núi cao)
Lòng mai thơm thảo lặng lẽ coi mưa như láng giềng (mà không sợ mưa làm mất hương thơm)
Núi Cô Sơn biết ngày nào thành duyên Châu Trần (với mai) được?

Bản dịch của Châu Hải Đường

Tháng chạp đầy cành dát ánh vàng;
Bốn phương mặc khách thảy thăm rừng;
Một cành ai được ấp yêu cùng?

Mây ấy khách quen lòng sắt đá;
Mưa là hàng xóm dạ kiên cường;
Cô Sơn nào thuở kết Châu Trần?
Cô Sơn: tên núi ở Tây Hồ, Hàng Châu, Trung Quốc, nơi ông Lâm Bô đời Tống ẩn cư ở đó trồng mai nuôi hạc (mai thê hạc tử) không lấy vợ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Châu Hải Đường » Cán khê sa - Lạp mai