16/06/2024 13:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Lãm Sơn quốc sư hoàn sơn
送覽山國師還山

Tác giả: Phạm Nhân Khanh - 范仁卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 23/08/2008 02:45

 

Nguyên tác

出山幾日更還山,
為愛山居意自閒。
松院渚茶香漠漠,
鶴泉洗缽水潺潺。
放開禪價高千古,
發露詩名正一般。
歸向嶺雲深處臥,
暗施法雨洗人間。

Phiên âm

Xuất san kỷ nhật cánh hoàn san,
Vị ái san cư ý tự nhàn.
Tùng viện chử trà hương mạc mạc,
Hạc tuyền tẩy bát thuỷ sàn sàn.
Phóng khai thiền giá cao thiên cổ,
Phát lộ thi danh chính nhất ban.
Qui hướng lĩnh vân thâm xứ ngoạ,
Ám thi pháp vũ tẩy nhân gian.

Dịch nghĩa

Mới xuống núi mấy ngày, lại trở về núi,
Vì thích ở trong núi, ý thái tự do thảnh thơi.
Pha trà trong viện thông, hương thơm ngào ngạt,
Rửa bát ngoài suối hạc, nước đầy chứa chan.
Mở toang thiền giá, ngàn thuở chân như,
Phát lộ lời thơ, một niềm chính quả.
Trở về nằm nơi mây núi sâu thẳm,
Ngầm đưa “pháp vũ” rửa cõi trần gian.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuống núi mấy ngày về lại non,
Núi đồi thích ở thảnh thơi còn.
Pha trà thông viện hương ngào ngạt,
Suối hạc rửa đồ nước chứa chan.
Thiền giá mở chân như vạn thuở,
Lời thơ chính quả lộ niềm tràn.
Trở về chốn núi mây sâu thẳm,
“Pháp vũ” ngầm đưa rửa thế gian.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhân Khanh » Tống Lãm Sơn quốc sư hoàn sơn