24/01/2022 20:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vân Tiêu am
雲霄庵

Tác giả: Trần Anh Tông - 陳英宗

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2008 08:41

 

Nguyên tác

亭亭寶蓋高摩雲,
金仙宮闕無凡塵。
絕峰更有學佛者,
清風明月相蒍鄰。
清風匝地無休歇,
明月當空皦冰雪。
此風此月與此人,
合成天下三奇絕。

Phiên âm

Đình đình bảo cái cao ma vân,
Kim tiêu cung khuyết, vô phàm trần.
Tuyệt phong cánh hữu học Phật giả,
Thanh phong minh nguyệt tương vi lân.
Thanh phong táp địa vô hưu yết,
Minh nguyệt đương không kiểu băng tuyết.
Thử phong, thử nguyệt dữ thử nhân,
Hợp thành thiên hạ tam kỳ nguyệt.

Dịch nghĩa

Chiếc lọng báu sừng sững cao chạm từng mây,
Là cung khuyết Kim tiêu không gợn chút bụi trần.
Trên đỉnh tột vời lại có người học đạo Phật,
Cùng kết bạn xóm giềng với gío mát trăng trong.
Gió mát thổi quanh mặt đất không lúc nào ngừng,
Trăng trong lơ lửng trên không sáng như băng tuyết.
Gió ấy, trăng ấy, với người ấy.
Hợp thành ba tứ kỳ tuyệt trong thiên hạ.

Bản dịch của (Không rõ)

Hiên ngang lộng báu cao liền mây,
Cung tiên nào vướng bụi trần đây.
Đỉnh cao có kẻ theo học đạo,
Trăng thanh gió mát vui bạn bầy.
Gió mát từ thời quây mặt đất,
Trăng thanh giữa trời trắng như tuyết.
Trăng đấy, gió đấy, cùng người đây,
Hợp thành thiên hạ ba kỳ tuyệt.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988
Bản dịch trong "Hợp tuyển thơ văn Việt Nam", quyển II.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Anh Tông » Vân Tiêu am