06/07/2022 08:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phàm Du sơn
帆遊山

Tác giả: Trương Hựu Tân - 張又新

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 06/06/2009 20:42

 

Nguyên tác

漲海嘗從此地流,
千帆飛過碧山頭。
君看深谷為陵後,
翻覆人間未肯休。

Phiên âm

Trướng hải thường tòng thử địa lưu,
Thiên phàm phi quá bích sơn đầu.
Quân khan thâm cốc vi lăng hậu,
Phiên phúc nhân gian vị khẳng hưu.

Dịch nghĩa

Muốn thử một lần ra biển khơi xem sao,
Cả ngàn cánh buồm như bay vượt lên trên đỉnh núi xanh.
Bạn vừa thấy vực sâu thẳm, thì đã lại thấy gò cao tiếp ngay sau,
Cứ nhấp nhô như thế trong cõi nhân gian không ngừng nghỉ.

Bản dịch của Hoài Anh

Biển dựng sóng chảy từ đây
Nghìn buồm đầu núi lướt bay vèo vèo
Anh xem hang thoắt thành đèo
Nhân gian úp lật bao nhiêu phen rồi
Núi Phàm Du ở bắc huyện An Cố. Nơi đây trước từng là biển, có nhiều thuyền qua lại, nên núi lấy tên như vậy.
Nguồn: Một trăm bài thơ Đường, NXB Đồng Nai, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hựu Tân » Phàm Du sơn