01/12/2022 23:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều bâng khuâng

Tác giả: Thế Lữ - Nguyễn Thứ Lễ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 02/12/2005 10:12

 

Tặng Vũ Đình Liên

Làn gió bên sông lẹ cánh đưa
Nắng chiều tươi nhuộm cảnh trong mơ:
Bóng cây trên cỏ vươn mình ngả;
Tha thướt Nàng Xuân bước thẩn thơ;

Trời biếc, én nghe chèo vỗ nước;
Nhớ nhung, ai tiếc cánh buồm xa?
Cô hàng đâu biết ta buồn nhỉ,
Đon đả ra chào hỏi khách qua.
Trong một bản chép tay của tác giả tặng nữ sĩ Vân Đài, tác giả ghi tiêu đề bài thơ là Làn gió bên sông, và khổ đầu của bài thơ có một số khác biệt:
Làn gió bên sông lẹ cánh đưa
Nắng chiều như vẻ cảnh nằm mơ...
Bóng cây mặt cỏ vươn mình ngả,
Tha thướt Sầu Tư bước vẩn vơ.
Nguồn:
1. Tuyển tập Tự lực văn đoàn (tập III), NXB Hội nhà văn, 2004
2. Mấy vần thơ, bản chép tay của tác giả tặng nữ sĩ Vân Đài

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thế Lữ » Chiều bâng khuâng