25/06/2022 15:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống hữu sinh du Giáp trung
送友生遊峽中

Tác giả: Trương Tịch - 張籍

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 07:18

 

Nguyên tác

風靜楊柳垂,
看花又別離。
幾年同在此,
今日各驅馳。
峽裏聞猿叫,
山頭見月時。
殷勤一杯酒,
珍重歲寒姿。

Phiên âm

Phong tĩnh dương liễu thuỳ,
Khán hoa hựu biệt ly.
Kỷ niên đồng tại thử,
Kim nhật các khu trì.
Giáp lý văn viên khiếu,
Sơn đầu kiến nguyệt thì.
Ân cần nhất bôi tửu,
Trân trọng tuế hàn ti (tư).

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió yên lặng hàng dương liễu rủ
Ngắm nhìn hoa rồi cũng chia tay
Bao năm bè bạn bên nhau
Mà nay trẩy ngựa mỗi người một nơi
Vùng Tam Giáp vượn kêu ai oán
Ngắm trăng lên đầu núi đơn côi
Ân cần chén rượu chia phôi
Đường xa bảo trọng năm trôi lạnh lùng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tịch » Tống hữu sinh du Giáp trung