16/08/2022 23:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Côn Lôn ngục trung tặng Trần Trọng Cung tiên sinh
崑崙獄中贈陳仲恭先生

Tác giả: Huỳnh Thúc Kháng - 黃叔沆

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2021 13:49

 

Nguyên tác

同是天涯對泣囚,
前身歷閱讓君優。
風塵一劍看滄海,
君國三生忘白頭。
可有壯心懸馬櫪,
那堪回首望龍州。
秋深鎖室談遺事,
俠骨嶒崚死未休。

Phiên âm

Đồng thị thiên nhai đối khấp tù,
Tiền thân lịch duyệt nhượng quân ưu.
Phong trần nhất kiếm khan thương hải,
Quân quốc tam sinh vong bạch đầu.
Khả hữu tráng tâm huyền mã lịch[1],
Na kham hồi thủ vọng long châu.
Thu thâm toả thất đàm di sự,
Hiệp cốt tằng lăng tử vị hưu.

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Giọt lộ thiên nhai vẫn bạn tù,
Thua người kiếp trước trải đời lâu.
Lưỡi gươm gió bụi trông cồn biển,
Gánh nợ non sông trắng tóc đầu.
Ngựa ký nằm tàu lòng vẫn ức,
Long châu ghểnh mặt ngắm thêm rầu.
Thu già khám kín cùng trò chuyện,
Hào hiệp gan kia đã chết đâu.
Nguồn: Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951, tr. 41
[1] Tào Tháo trong bài Quy tuy thọ có câu “Lão ký phục lịch, Chí tại thiên lý; Liệt sĩ mộ niên, Tráng tâm bất dĩ” 老驥伏櫪,志在千里;烈士暮年,壯心不已 (Ngựa ký già nằm ở tàu, Chí vẫn ở ngoài ngàn dặm; Người chiến sĩ khi về già, Tinh thần mạnh mẽ vẫn còn chưa nguôi).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huỳnh Thúc Kháng » Côn Lôn ngục trung tặng Trần Trọng Cung tiên sinh