27/09/2022 08:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhâm Tuất đông hành hạt Lệ sơn ngộ thị độc Lê Bính tiên sinh vinh quy chiêu du
壬戌冬行轄荔山晤侍讀黎柄先生榮歸招遊

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 27/12/2014 08:43

 

Nguyên tác

荔山名勝攬源頭,
三十雄峰遶碧流。
衣錦羨君歸梓里,
提旌盻我泳蘭舟。
數杯吟嘯無窮事,
千古才華第一區。
兩岸寒梅春早度,
相將持贈紀同遊。

Phiên âm

Lệ sơn danh thắng lãm nguyên đầu,
Tam thập hùng phong nhiễu bích lưu.
Y cẩm tiện quân quy tử lý,
Ðề tinh hễ ngã vịnh lan chu[1].
Sổ bôi ngâm khiếu vô cùng sự,
Thiên cổ tài hoa đệ nhất khu.
Lưỡng ngạn hàn mai xuân tảo độ,
Tương tương trì tặng kỷ đồng du.

Dịch nghĩa

Thăm danh thắng Lệ sơn ở đầu nguồn sông
Nước xanh biếc chảy chung quanh ba mươi ngọn núi hùng vĩ
Mặc áo gấm, tôi mừng bác vinh quy bái tổ
Phất cờ, bác mời tôi cùng dạo thuyền thơ
Uống vài ly ngâm nga hàn huyên bất tận
Xưa nay, đây là vùng tài hoa nổi tiếng bật nhất
Hai bên bờ mai mùa đông nở đón xuân sớm
Cầm tặng bạn thơ để ghi nhớ buổi đi chơi này

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Dãy Lệ ba mươi ngọn đẹp xinh
Xanh xanh dòng nước lượn lờ quanh
Vinh quy quê cũ tôi mừng bác
Mời dạo thuyền thơ bác hỏi mình
Bao nỗi hàn huyên dăm chén rượu
Ðây vùng lừng lẫy lắm tài danh
Bên bờ xuân sớm mai gầy đón
Cầm tặng cùng nhau nhớ mối tình
Lời tự: "Án sát Quảng Bình" 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).

Lệ Sơn là dãy núi ở tỉnh Quảng Bình. Nhâm Tuất tức năm 1922.

[1] Do chữ "mộc lan chu" 木蘭舟, cách nói mỹ hoá thuyền bè, chỉ thuyền bè dùng trong dịp ca hát ngâm thơ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Nhâm Tuất đông hành hạt Lệ sơn ngộ thị độc Lê Bính tiên sinh vinh quy chiêu du