25/09/2023 13:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lư Câu kiều
盧溝橋

Tác giả: Phó Nhược Kim - 傅若金

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/12/2020 14:19

 

Nguyên tác

古道曠秋色,
平橋臥夕陽。
水聲西下急,
山氣北來長。
數騎凌空闊,
孤煙入渺茫。
人傳耕種地,
宿昔戰爭場。

Phiên âm

Cổ đạo khoáng thu sắc,
Bình kiều ngoạ tịch dương.
Thuỷ thanh tây hạ cấp,
Sơn khí bắc lai trường.
Sổ kỵ lăng không khoát,
Cô yên nhập diểu mang.
Nhân truyền canh chủng địa.
Túc tích chiến tranh trường.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sắc thu phủ đường xưa rộng,
Cầu phẳng nằm dưới bóng chiều.
Tiếng sông nhắm tây chảy gấp,
Hơi núi từ bắc xuống nhiều.
Ngựa toán đến nhanh theo gió,
Khói đơn vào chốn tịch liêu.
Người nói đây nơi trồng cấy,
Nhưng xưa tranh chiến eo sèo.
Cầu Lư Câu viết 盧溝 hoặc 蘆溝, nằm trên sông Vĩnh Định 永定, khu Phong Đài 豐臺, Bắc Kinh. Sông Vĩnh Định tức Lư Câu 盧溝, vì vậy cầu có tên Lư Câu. Cầu được xây năm 1189. Năm 1937, quân đội Nhật đóng gần đấy có mấy người lính bị mất tích, đòi vào thành Uyển Bình 宛平 để xem xét tìm kiếm, không được chấp thuận nên tấn công cầu Lư Câu và thành Uyển Bình, gây ra chiến tranh Hoa Nhật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phó Nhược Kim » Lư Câu kiều