03/03/2021 13:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mong tri kỷ

Tác giả: Trần Tuấn Khải

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 10/10/2006 15:18

 

Ngót tám mươi năm trông đợi hoài
Mà sao tri kỷ vắng tăm hơi?
Trời Nam khói lửa che vầng nguyệt
Đất Bắc mây sương khuất bóng Người
Khúc hát Ngọa Long[1] thường nhác tiếng
Câu ngâm Đoạt sáo[2] vẫn chờ ai
Bao giờ gặp mặt cùng nâng chén?
Đứng giữa trung nguyên phá giọng cười.
Giữa xuân Canh Tuất 1970

[1] Khúc hát của Gia Cát Lượng khi còn ở ẩn.
[2] Một câu thơ của Trần Quang Khải sau khi đánh thắng quân Nguyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tuấn Khải » Mong tri kỷ