05/07/2022 13:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân biệt
春別

Tác giả: Chương Kiệt - 章碣

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/02/2006 19:19

 

Nguyên tác

擲下離觴指亂山,
趨程不待鳳笙殘。
花邊馬嚼金銜去,
樓上人垂玉箸看。
柳陌雖然風裊裊,
蔥河猶自雪漫漫。
殷勤莫厭貂裘重,
恐犯三邊五月寒。

Phiên âm

Trịch hạ ly trường chỉ loạn sơn,
Xu trình bất đãi phụng sinh tàn.
Hoa biên mã tước kim hàm khứ,
Lâu thượng nhân thuỳ ngọc trợ khan.
Liễu mạch tuy nhiên phong diểu diểu,
Thông hà do tự tuyết man man.
Ân cần mạc yếm điêu cừu trọng,
Khủng phạm Tam Biên[1] ngũ nguyệt hàn.

Dịch nghĩa

Ném chén rượu ly biệt xuống, chỉ vào vùng núi trùng điệp
Vội ra đi không đợi tiếng sênh phượng ngừng
Bên hoa, ngựa ngậm hàm thiếc vàng mà đi
Trên lầu, người rơi dòng lệ ngọc nhìn theo
Tuy bờ liễu đã có gió thổi hây hẩy
Nhưng dòng sông xanh vẫn còn tuyết bay lất phất
Xin ân cần nhắn ai chớ chán áo điêu cừu nặng
Vì e đến Tam Biên, tháng năm vẫn còn giá rét

Bản dịch của Cam Huyen Doan @Mai Hoa Trang

Ném chén rượu nghìn trùng ly biệt
Vội quay đầu chưa bặt tiếng tơ
Bên hoa ngựa cũng ngẩn ngơ
Trên lầu rơi lệ thẫn thờ trông theo
Kìa hây hẩy gió reo liễu biếc
Bến sông thông tuyết rũ phất phơ
Mang theo áo rét chớ ngờ
Tam Biên giá lạnh bây giờ còn vương
[1] Chỉ ba xứ phía tây, phía bắc và phía tây bắc. Ở đây vẫn còn lạnh về tháng năm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chương Kiệt » Xuân biệt