31/01/2023 11:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm hình thi kỳ 2
臨刑詩其二

Tác giả: Dương Kế Thịnh - 楊繼盛

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 18/07/2010 22:14

 

Nguyên tác

天王自圣明,
制度高千古。
平生未报恩,
留作忠魂补!

Phiên âm

Thiên vương tự thánh minh,
Chế độ cao thiên cổ.
Bình sinh vị báo ân,
Lưu tác trung hồn bổ!

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Hoàng thượng bậc thánh minh,
Chế độ cao thiên cổ;
Suốt đời chưa báo ân,
Xin để hồn trung tỏ!
Nguồn: Bách khoa thư văn hoá cổ điển Trung Quốc, NXB Văn hoá thông tin, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Kế Thịnh » Lâm hình thi kỳ 2