30/07/2021 00:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình khúc

Tác giả: Du Tử Lê - Lê Cự Phách

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/10/2019 08:58

 

anh phút đó trở thành tên hát xiệc
trên sợi dây vắt ngang qua tình em hai đầu bỏ lửng
anh phút đó trở thành tên câm điếc
không còn biết gì hơn
ngoài những giác quan đã câm
và bàn tay hư vô rờ rẫm.
Nguồn: Du Tử Lê, Tay gõ cửa đời, Nguyễn Đình Vượng xuất bản, 1967

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Du Tử Lê » Tình khúc