21/05/2022 10:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đất chẳng phải chồng - Trời mà chết vợ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/10/2020 15:55

 

Đất chẳng phải chồng, đem gửi thịt xương sao đặng?
Trời mà chết vợ, thử xem gan ruột mần răng?
Tương truyền đây là câu đối của một thầy đồ xứ Nghệ làm khóc vợ khi qua đời. Có tài liệu nói là của Bùi Hữu Nghĩa (1807-1872), Ông Ích Khiêm (1829-1884), hay Phạm Nguyễn Du (1740-1786).

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Câu đối, Vĩnh Hưng Long thư quán, 1931, tr. 51

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đất chẳng phải chồng - Trời mà chết vợ