27/05/2022 06:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vu sơn cao
巫山高

Tác giả: Tề Kỷ - 齊己

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/11/2006 05:11

 

Nguyên tác

巫山高,巫女妖,
雨為暮兮雲為朝,
楚王憔悴魂欲銷。
秋猿嗥嗥日將夕,
紅霞紫煙凝老壁。
千岩萬壑花皆坼,
但恐芳菲無正色。
不知今古行人行,
幾人經此無秋情。
雲深廟遠不可覓,
十二峰頭插天碧。

Phiên âm

Vu sơn cao, Vu nữ yêu,
Vũ vi mộ hề vân vi triêu,
Sở vương tiều tụy hồn dục tiêu.
Thu viên hào hào nhật tương tịch,
Hồng hà tử yên ngưng lão bích.
Thiên nham vạn hác hoa giai sách,
Đãn khủng phương phi vô chính sắc.
Bất tri kim cổ hành nhân hành,
Kỷ nhân kinh thử vô thu tình.
Vân thâm miếu viễn bất khả mịch,
Thập nhị phong đầu sáp thiên bích.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Núi Vu cao, gái Vu mê hoặc
Chiều làm mưa sáng biến thành mây
Xác xơ, vua Sở hồn bay
Vượn thu gào rú, trời tây sắp chiều
Khói mây đỏ cheo leo thành núi
Khắp đầu non lũng suối trổ hoa
Tuy hoa nhiều vẽ nhiều màu
Người đi cũng đã đi rồi còn đâu
Ai qua đây tình thu không gợi
Mây thì sâu nẽo tới đường lui
Miếu xa thăm thẳm mịt mù
Mười hai đỉnh nhọn chọc bầu trời xanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tề Kỷ » Vu sơn cao