22/09/2023 09:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu Pha tuyệt cú kỳ 3
朱坡絕句其三

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 24/05/2021 23:32

 

Nguyên tác

乳肥春洞生鵝管,
沼避回岩勢犬牙。
自笑卷懷頭角縮,
歸盤煙磴恰如蝸。

Phiên âm

Nhũ phì xuân động sinh nga quản,
Chiểu tỵ hồi nham thế khuyển nha.
Tự tiếu quyển hoài đầu giác súc,
Quy bàn yên đặng kháp như oa.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Động xuân vú béo mọc lông ngỗng
Quanh đá tránh ao răng chó chen
Cuốn bụng rụt sừng cười tự thấy
Bàn quay bậc khói hợp như sên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Chu Pha tuyệt cú kỳ 3