09/12/2022 07:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quyển dạ
倦夜

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2014 21:55

 

Nguyên tác

竹涼侵臥內,
野月滿庭隅。
重露成涓滴,
稀星乍有無。
暗飛螢自照,
水宿鳥相呼。
萬事干戈裏,
空悲清夜徂。

Phiên âm

Trúc lương xâm ngoạ nội,
Dã nguyệt mãn đình ngung.
Trọng lộ thành quyên trích,
Hy tinh sạ hữu vô.
Ám phi huỳnh tự chiếu,
Thuỷ túc điểu tương hô.
Vạn sự can qua lý,
Không bi thanh dạ tồ.

Dịch nghĩa

Ngồi bên trong mà cảm thấy cái mát của trúc thổi vào,
Trăng đồng trải đầy góc sân.
Sương đọng thành giọt,
Trời ít sao trông trong quang.
Đom đóm bay lập loè, trong bóng đêm,
Và chim kêu nghe được từ dưới vũng nước.
Tất cả đều trong cảnh chinh chiến,
Buồn đến chết được trong đêm thanh vắng này.

Bản dịch của Nhượng Tống

Hơi trúc mát buồng ngủ
Ánh trăng đầy góc sân
Sao thưa khi ẩn hiện
Sương nặng giọt lăn phăn
Nằm nước, chim kêu bạn
Bay đêm, đóm rọi thân
Đêm lành hoài phí cả
Muôn việc buổi gian chuân
(Năm 763)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Quyển dạ