28/10/2021 15:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dã kỳ 2
秋野其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 06/10/2012 14:49

 

Nguyên tác

易識浮生理,
難教一物違。
水深魚極樂,
林茂鳥知歸。
吾老甘貧病,
榮華有是非。
秋風吹幾杖,
不厭此山薇。

Phiên âm

Dị thức phù sinh lý,
Nan giao nhất vật vi.
Thuỷ thâm ngư cực lạc,
Lâm mậu điểu tri quy.
Ngô lão cam bần bệnh,
Vinh hoa hữu thị phi.
Thu phong xuy kỷ trượng,
Bất yếm thử sơn vi.

Dịch nghĩa

Dễ biết cái lẽ của kiếp sống vất vưởng,
Nhưng khó dạy cho đừng sai phạm vào cái lý chuyên nhất.
Cá sẽ vui sướng vô cùng khi ở dưới nước sâu,
Rừng rậm chim sẽ biết nẻo về.
Ta già yên với số phận bệnh tật,
Giàu sang có điều này tiếng nọ.
Gió thu thổi nơi ghế, gậy,
Nhưng không làm chán rau vi trong núi này.

Bản dịch của Phan Ngọc

Lẽ phù sinh ai biết
Việc làm trái khó hay
Nước sâu cá thoả thích
Rừng rậm chim về đây
Già yếu, cam nghèo, bệnh
Vinh hoa có đúng sai
Gió thu thổi ghế, gậy
Rau vi vui dạ này
(Năm 767)
Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thu dã kỳ 2