24/07/2024 17:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mưa ngâu

Tác giả: Lâm Huy Nhuận

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 18/12/2013 18:43

 

Lửa nhập vào tôi không hoá khói
Trăng nhả vào trời một túm hơi
Leo lên tháng bảy ngừng ngâu lại
Chức Nữ, Ngưu Lang khóc đủ rồi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Huy Nhuận » Mưa ngâu