30/09/2023 15:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Huỳnh

Tác giả: Doãn Hành - 尹衡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 16:32

 

Nguyên tác

院雨夜深星點點,
池塘雨後火遲遲。
知吾已老賒公志,
飛過書窗卻不宜。

Phiên âm

Viện vũ dạ thâm tinh điểm điểm,
Trì đường vũ hậu hoả trì trì.
Tri ngô dĩ lão Xa công[1] chí,
Phi quá thư song khước bất nghi.

Dịch nghĩa

Đêm khuya, quanh nơi nhà ở lập loè như sao,
Sau mưa, trên ao đầm lửa chập chờn sáng.
Biết ta đã nhụt chí làm việc như Xa Dậu,
Nên bay qua cửa sổ chẳng ngập ngừng.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đêm xuống, lập loè tựa ánh sao,
Sau mưa, lửa thắp khắp bờ ao.
Biết ta cái chí Xa công nhụt,
Cửa sổ ngang qua nhẹ lướt ào.
[1] Xa Dậu đời Tấn, nhà nghèo không tiền mua dầu thắp, bắt đom đóm cho vào vỏ trứng thay đèn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Doãn Hành » Huỳnh