27/09/2022 09:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyệt dạ lãng ngâm
月夜朗吟

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 11:11

 

Nguyên tác

碧樹庭除月色深,
銅龍細滴斗聲沉。
家鄉千里難求夢,
雲物三更易觸吟。
未了貪瞋前果障,
空勞名利此生心。
何時武庫橐弓矢,
鷽骨霜蹄返故林。

Phiên âm

Bích thụ đình trừ nguyệt sắc thâm,
Đồng long tế trích đẩu[1] thanh trầm.
Gia hương thiên lý nan thành mộng,
Vân vật tam canh dị xúc ngâm.
Vị liễu tham sân tiền quả[2] chướng,
Không lao danh lợi thử sinh tâm.
Hà thời vũ khố cao cung thỉ[3],
Hạc cốt, sương đề phản cố lâm.

Dịch nghĩa

Thềm sân cây biếc, bóng trăng thâm u
Giọt rồng tí tách, tiếng đồng hồ trầm trầm
Quê nhà muôn dặm khôn tìm mộng
Cảnh vật ba canh dễ gợi ngâm
Chưa rũ xong nghiệp chướng tham sân kiếp trước
Lại luống những nhọc lòng danh lợi kiếp này
Bao giờ đút túi cung tên cất vào kho vũ khí
Xương hạc, móng sương trở về rừng xưa

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Cây biếc in sân nguyệt rọi tà,
Giọt rồng thánh thót, đẩu chìm xa.
Nhớ quê muôn dặm khôn thành giấc,
Ngắm cảnh thâu canh rộn tứ thơ.
Quả trước tham sân chưa sạch chướng,
Kiếp này danh lợi nhọc vương tơ.
Bao giờ kho vũ cung tên xếp,
Vóc hạc quay về với núi xưa.
Nguồn: Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm (Quyển I), NXB Khoa học xã hội, 1978
[1] Điều đẩu, một dụng cụ của binh lính thời xưa, vừa dùng làm đồ nấu ăn, vừa làm chuông gõ để báo tín hiệu canh gác.
[2] Quả nghiệp, tội nợ.
[3] Tác giả mơ ước cảnh đất nước thái bình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Nguyệt dạ lãng ngâm