13/04/2024 22:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ tát man kỳ 4
菩薩蠻其四

Tác giả: Ôn Đình Quân - 溫庭筠

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 01:55

 

Nguyên tác

玉樓明月長相憶,
柳絲裊娜春無力。
門外草萋萋,
送君聞馬嘶。
晝羅金翡翠,
香燭消成淚。
花落子規啼,
綠窗殘夢迷。

Phiên âm

Ngọc lâu minh nguyệt trường tương ức,
Liễu ty diểu na xuân vô lực.
Môn ngoại thảo thê thê,
Tống quân văn mã tê.
Trú la kim phí thuý,
Hương chúc tiêu thành lệ.
Hoa lạc tử quy đề,
Lục song tàn mộng mê.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trăng soi lầu ngọc dài nhung nhớ,
Liễu tơ phơ phất xuân vô lực.
Ngoài cửa cỏ xanh xanh,
Tiễn chàng ngựa hí vang.
Màn thêu đôi phí thuý,
Nến thơm tiêu thành lệ.
Hoa rụng đỗ quyên kêu,
Dưới song tỉnh giấc mê.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ôn Đình Quân » Bồ tát man kỳ 4