21/05/2022 03:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạnh ngộ

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 15/06/2005 21:46

 

Chiều nay qua cầu
Tìm ngôi nhà nọ
Gặp chùm hoa nhỏ
Cười hỏi bâng khuâng
Bắt gặp mấy tầng
Ngậm ngùi kim cổ

Chào em hạnh ngộ
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Ngày xưa người tình, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Hạnh ngộ