06/10/2022 15:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yến Nhung Châu Dương sứ quân đông lâu
宴戎州楊使君東樓

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/04/2015 21:55

 

Nguyên tác

勝絕驚身老,
情忘發興奇。
座從歌妓密,
樂任主人為。
重碧拈春酒,
輕紅擘荔枝。
樓高欲愁思,
橫笛未休吹。

Phiên âm

Thắng tuyệt kinh thân lão,
Tình vong phát hứng kỳ.
Toà tùng ca kỹ mật,
Lạc nhiệm chủ nhân vi.
Trọng bích niêm xuân tửu,
Khinh hồng phách lệ chi.
Lâu cao dục sầu tứ,
Hoành địch vị hưu xuy.

Dịch nghĩa

Vượt qua được cái sợ của thân già,
Và quên mệt nên hứng lạ nổi lên.
Ca sĩ ngồi đầy phòng,
Cùng với chủ nhân vui vẻ.
Rượu xuân xanh đậm luôn tay rót,
Trái vải hồng nhẹ tay bóc vỏ.
Trên lầu cao bỗng nổi lên lòng buồn,
Vì tiếng sáo chưa thấy ngưng thổi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Chẳng ngại thân già cả,
Quên tình, hứng lạ vung.
Chật phòng những ca sĩ,
Với chủ nhân vui cùng.
Rượu xuân thẫm luôn nhắp,
Vải ngon bóc vỏ hồng.
Lầu cao lòng buồn tới,
Tiếng địch chưa thấy ngừng.
(Năm 765)

Nhung Châu là tên cũ của Tử Châu, nay là huyện Nghi Tân, Tứ Xuyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Yến Nhung Châu Dương sứ quân đông lâu