14/06/2021 06:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Má ơi đừng đánh con đau

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 14/10/2008 05:51

 

Má ơi đừng đánh con đau,
Để con bắt ốc hái rau má nhờ.
Má ơi đừng đánh con đau,
Để con hát bội làm đào má coi.
Má ơi đừng đánh con hoài,
Để con câu cá nấu xoài má ăn.
Khảo dị:
Mẹ ơi đừng đánh con đau,
Để con bắt cá hái rau mẹ dùng.
Bắt cá, cá lội trên đàng,
Hái rau rau héo, hỏi sao mẹ dùng hả con?
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Má ơi đừng đánh con đau