28/09/2020 02:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Củ lang năm tiền sắc giạ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/12/2018 01:32

 

Củ lang năm tiền sắc giạ[1],
Lúa trì trì[2] trị giá mười hai.
Đôi ta xứng gái vừa trai,
Kết đôi phu phụ nào ai biểu đừng.
Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973
[1] Đơn vi đo lường cũ, dung tích 20 lon.
[2] Một loại lúa đen gieo ở địa phương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Củ lang năm tiền sắc giạ