31/07/2021 21:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hà đình tình vọng
河亭晴望

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 04/10/2008 20:50

 

Nguyên tác

風轉雲頭斂,
煙銷水面開。
晴虹橋影出,
秋雁櫓聲來。
郡靜官初罷,
鄉遙信未回。
明朝是重九,
誰勸菊花杯。

Phiên âm

Phong chuyển vân đầu liễm,
Yên tiêu thuỷ diện khai.
Tình hồng kiều ảnh xuất,
Thu nhạn lỗ thanh lai.
Quận tĩnh quan sơ bãi,
Hương dao tín vị hồi.
Minh triêu thị trùng cửu,
Thuỳ khuyến cúc hoa bôi.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Gió chuyển, mây dồn lại,
Khói tan, mặt nước dềnh.
Bóng cầu vồng đã hiện,
Nhạn thu, tiếng chèo thuyền.
Quận tĩnh quan vừa nghỉ,
Quê xa, thư vắng tin.
Sớm mai tết trùng cửu,
Ai mời rượu cúc ngon.
Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Hà đình tình vọng