09/07/2020 02:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Núi cao trăng sáng

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 22:38

 

Cao sơn nhất phiến nguyệt[1],
Đã chơi trăng nên phải biết tình trăng.
Sơn chi thọ đối nguyệt chi hằng[2],
Sơn có nguyệt càng thêm cảnh sắc.
Nguyệt quải hàn sơn thi bán bức,
Sơn hàm minh nguyệt tửu thiên tôn.[3]
Trăng chưa già, núi hãy còn non,
Núi chửa khuyết trăng vẫn tròn với núi.
Rượu một bầu, thơ ngâm một túi,
Góp gió trăng làm bạn với non sông.
Núi kia tạc để chữ đồng,
Trăng kia nhớ mặt anh hùng này chăng.
Xinh thay kìa núi, nọ trăng.

Các sách Việt Nam ca trù biên khảo, Văn đàn bảo giám (Trần Trung Viên), Hương vườn cũ (Quách Tấn) chép tác giả là Dương Khuê và tiêu đề là Chơi trăng. Hoa Dung tiểu lộ không ghi tác giả là ai.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Chữ Hán: 高山一片月 (Một mảnh trăng trên núi cao).
[2] Chữ Hán: 山之壽對月之恆 (Núi còn mãi đối với trăng giữ mực thường mãi mãi), lấy ý từ bài “Thiên Bảo” 天保 trong Kinh Thi: “Như nguyệt chi hằng, như nhật chi thăng; Như Nam sơn chi thọ, bất khiên bất băng” 如月之恒,如日之升。如南山之壽,不騫不崩 (Như mặt trăng giữ mực thường, như mặt trời mới lên; Như núi Nam sống lâu, không mẻ không lở).
[3] Chữ Hán: 月掛寒山詩半幅,山含明月酒千尊 (Núi lạnh trăng treo, thơ nửa bài; Trăng lồng bóng núi, rượu nghìn vò).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Núi cao trăng sáng