28/09/2022 14:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàm Tử quan
鹹子關

Tác giả: Nguyễn Mộng Tuân - 阮夢荀

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2010 18:57

 

Nguyên tác

成敗元來本一關,
時人莫把兩般看。
陳家上相真龍種,
胡氏簽聞是鼠肝。
樁木埋河春草綠,
髑髏嘯月夜潮寒。
漁舟那管興亡事,
醉臥蓬窗掛釣竿。

Phiên âm

Thành bại nguyên lai bản nhất quan
Thời nhân mạc bả lưỡng ban khan
Trần gia Thượng tướng chân long chủng
Hồ thị Thiêm văn[1] thị thử can
Thung mộc mai hà xuân thảo lục
Độc lâu khiếu nguyệt dạ triều hàn
Ngư chu na quản hưng vong sự
Tuý ngoạ bồng song quải điếu can

Dịch nghĩa

Biết bao cuộc được thua diễn ra cũng ở một cửa quan này
Người đời không nên xem làm hai
Thượng tướng nhà Trần thật là giống rồng
Thiêm văn họ Hồ rõ là gan chuột
Chông gỗ chôn lòng sông, bờ cỏ mùa xuân xanh biếc
Đầu lâu kêu bóng nguyệt, ngọn triều đêm tối lạnh lùng
Ngư ông trên thuyền chẳng quan tâm đến việc hưng vong
Say nằm bên song thuyền gác cần câu mà ngủ

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Hơn thua cũng một cửa quan này
Người chớ cho rằng việc ấy hai
Thượng tướng Trần kia rồng giống thật
Thiêm văn hồ ấy chuột gan thôi
Chôn sông chông gỗ bờ xuân biếc
Gào nguyệt đầu lâu tiếng sóng dồi
Còn mất ngư ông nào có biết
Bên thuyền say ngủ gác câu chơi
Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển (Tồn Am Bùi Huy Bích), NXB văn học, 2007
[1] Một chức quan triều Hồ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Mộng Tuân » Hàm Tử quan