28/05/2022 07:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đường về

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 19:03

 

Chân động cầu ao nước rập rờn
Tiếng cười tan học rộn đường thôn
Lửa chuồng hợp tác vừa hun muỗi
Gà ngỡ hừng đông vội túc con
1957

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Đường về