20/06/2024 13:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Tôn sơn nhân
寄孫山人

Tác giả: Trừ Quang Hy - 儲光羲

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2009 08:15

 

Nguyên tác

新林二月孤舟還,
水滿清江花滿山。
借問故園隱君子,
時時來往住人間。

Phiên âm

Tân lâm nhị nguyệt cô chu hoàn,
Thuỷ mãn thanh giang hoa mãn sơn.
Tá vấn cố viên ẩn quân tử[1],
Thì thì lai vãng trú nhân gian.

Dịch nghĩa

Hai tháng sau, từ rừng mới, một con thuyền cô đơn trở về,
Nơi sông đầy nước trong, núi đầy hoa thơm.
Xin hỏi người làng cũ ẩn cư:
Lâu lâu ông tới lui cõi người vì sao?

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Tháng hai thuyền lẻ về rừng xuân
Nước ắp sông trong hoa ắp non
Xin hỏi vườn xưa quân tử ẩn
Giao du nhân thế có chăng còn
[1] Người hiền tài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trừ Quang Hy » Ký Tôn sơn nhân