13/06/2021 07:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hết trở mẹ

Tác giả: Hoàng Tạo

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/05/2016 18:02

 

Đời không bóng mẹ ngoại hai năm,
Ghi nhớ trên đầu miếng vải thâm.
Theo tục đến nay là hết trở,
Bỏ ra trong dạ những âm thầm.

Âm thầm oán cả tháng ngày trôi,
Mẹ ạ, đầu con bạc hết rồi!
Nhẩm tính đến nay thì trở hết,
Lòng con nhớ mẹ biết bao nguôi.
Nguồn: Thơ và đời, Hoàng Tạo, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Tạo » Hết trở mẹ