14/08/2022 03:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng Phủ Nhạc Vân Khê tạp đề kỳ 5 - Bình trì
皇甫岳雲谿雜題其五-萍池

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/02/2014 21:25

 

Nguyên tác

春池深且廣,
會待輕舟迴。
靡靡綠萍合,
垂楊掃復開。

Phiên âm

Xuân trì thâm thả quảng,
Hội đãi khinh chu hồi.
Mị mị lục bình hợp,
Thuỳ dương tảo phục khai.

Dịch nghĩa

Ao xuân vừa sâu vừa rộng,
Đứng đợi thuyền nhỏ trở lại.
Bèo xanh từ từ hợp lại,
Một nhánh dương liễu rủ thấp quét chúng lại tản ra.

Bản dịch của NK

Ao xuân sâu lại rộng
Đứng đợi thuyền quay lui
Bèo xanh đang họp lại
Cành liễu rủ quét đi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Hoàng Phủ Nhạc Vân Khê tạp đề kỳ 5 - Bình trì