04/12/2021 03:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghiêm tiên sinh từ
嚴先生祠

Tác giả: Từ Vị - 徐渭

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2019 14:05

 

Nguyên tác

碧水映何深,
高蹤那可尋?
不知天子貴,
自是故人心。
山靄消春雪,
江風灑暮林。
如聞流水引,
誰識伯牙琴。

Phiên âm

Bích thuỷ ánh hà thâm,
Cao tung ná khả tầm?
Bất tri thiên tử quý,
Tự thị cố nhân tâm.
Sơn ái tiêu xuân tuyết,
Giang phong sái mộ lâm.
Như văn lưu thuỷ dẫn,
Thuỳ thức Bá Nha[1] cầm.

Dịch nghĩa

Đền in bóng xuống nước biếc sao mà sâu
Sao lại có thể tìm được tung tích cao nhân
Thiên tử cũng chẳng cho là sang
Đó là tấm lòng của bạn cũ
Núi ấm làm tan tuyết xuân
Gió sông thổi rừng chiều
Như nghe dìu cung đàn lưu thuỷ
Ai hiểu được tiếng đàn của Bá Nha

Bản dịch của Lê Xuân Khải

In sâu sao nước biếc
Tìm dấu cao đâu ra
Chẳng quý ngôi vua mới
Chỉ là lòng bạn xưa
Xuân sang tuyết núi tạnh
Rừng vắng gió sông qua
Lưu thuỷ như nghe dạo
Ai hay đàn Bá Nha
Đền Nghiêm tiên sinh ở bên sông Phú Xuân, bên dưới đài câu Nghiêm Tử Lăng ở Đồng Lư, Chiết Giang, do Phạm Trọng Yêm đời Bắc Tống dựng, để kỷ niệm cao sĩ Nghiêm Quang đời Đông Hán, qua các đời đền còn lại nhiều loại bi ký. Nghiêm Quang tự Tử Lăng, hồi trẻ cùng học với Quang Vũ Đế nhà Đông Hán. Sau khi Quang Vũ lên ngôi, nhiều lần sính lễ mời ông vào triều, Tử Lăng tránh không gặp, về câu ở sông Phú Xuân, di chỉ đài câu nay còn.

[1] Điển Bá Nha và Chung Tử Kỳ. Thời Xuân thu, Bá Nha thạo đánh đàn, Chung Tử Kỳ nghe tiếng đàn mà biết được ý Bá Nha cho là người hiểu được âm luật. Sau khi Tử Kỳ chết, Bá Nha suốt đời không đánh đàn nữa. Lưu thuỷ dẫn tức chỉ khúc lưu thuỷ mà Bá Nha đàn. Dẫn là một thể tài của nhạc khúc, có ý là khúc dạo đầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Vị » Nghiêm tiên sinh từ