01/02/2023 11:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quỳnh Hương, Đại Dũng lưu lại Sài Gòn

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 09/04/2019 21:03

 

Sài Gòn hoa lệ xôn xao
Quận chữ, quận số đèn màu suốt đêm
Quỳnh Hương – Đại Dũng nhẹ mềm
Giấc hoa lợi sức êm đềm trôi qua
Sáng rồi lại tiếp bôn ba
Phát quà, dâng gạo dân ta vui lòng
Đàn chiên tiếp đón thật nồng
Ngợi khen ca khúc mùa đông cuối ngày
Xuân vừa khe khẽ cánh bay
3.480. Vừa đang đậu ở từng giây yêu người
Điều răn Chúa nhắc ai ơi
Chớ thờ thần khác, nhớ lời Ngài ban
Luật này cấm tượng, lập bàn
Chớ quỳ, chớ lạy, chớ ban giao cùng
Chớ hầu việc, chớ làm chung
Danh Giê-hô-va không dùng làm chơi
Nhớ ngày nghỉ, hãy vâng lời
Là ngày thánh để người người thờ Cha!
Hiếu cùng cha mẹ của ta
3.490. Được Ngài cho sống lâu mà hưởng vui
Các ngươi đừng có giết người
Tà dâm, trộm cướp chứng lời dối nhau
Chớ tham nhà lân cận đâu
Tham của, tham vợ mặc dầu là chi!
Bài Cầu Nguyện Chung có gì
Tha kẻ phạm tội mình đi hỡi người!
Dầu rằng họ phản ai ơi
Giao Cha xử, ta dùng lời thứ tha
Chiên, dê lẫn lộn nhà Cha
3.500. Muốn theo Chúa trọn bỏ qua mọi điều
Nhìn Cha – lẽ đạo cao siêu
Một đời tránh khổ được nhiều an yên
Người dân tứ xứ, mọi miền
Tìm mưu sinh kế, kiếm tiền lo toan
Vào thành cực nhọc thở than
Hay thành đạt ấy cũng tàn mà thôi
Ngày mai hồn, xác li đôi
Dịp này biết Chúa khúc nôi tỏ bày
Ăn năn, xưng tội ngay đây
3.510. Quỳ xuống cầu Chúa dẫu dày tội nhơ
Từng quận lúa chín đang chờ
Mong con cái Chúa hẹn giờ ra đi
Vâng lệnh của Chúa truyền vì
Tin lành khắp đất hãy ghi khắc lòng!
Những ngày ta đợi ta mong
Giê-xu trở lại xoá hồng trần đau
Thiên Đàng chờ đón đẹp màu
Vàng ròng để lót, sang giàu vĩnh sinh
Quên rồi những chuyện bất bình
3.520. Tường thành bích ngọc, thành tinh vàng ròng
Thế nên bao quận rất đông
Phố chiều xe kẹt nếu đồng tin Cha
Một lần quyết định thật thà
Chính ta được cứu ấy là tỉnh ra
Trong bao điều ảo xa hoa
Nghĩ rằng được cứu nhưng mà chết đi
Kẻ chết không thể làm chi
Chúa sống mới cứu, nghĩ đi hỡi người!
Ngày mai minh chứng rõ lời
3.530. Tiếng loa báo đến kết đời muộn thay!
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Quỳnh Hương, Đại Dũng lưu lại Sài Gòn