23/10/2021 19:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu hạ quan thư
楸下觀書

Tác giả: Hoàng Đức Lương - 黃德梁

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 12/03/2009 17:20

 

Nguyên tác

開卷深愔下,
容光照自明。
靜中心易動,
落葉作秋聲。

Phiên âm

Khai quyển thâm âm hạ
Dung quang chiếu tự minh
Tĩnh trung tâm dị động
Lạc diệp tác thu thanh

Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Dưới bóng cây đọc sách
Dung mạo ánh sáng soi
Cảnh im, lòng dễ động
Lá rụng: tiếng thu rơi
Nguồn: Danh nhân Hà Nội (tập II), Hội Văn nghệ Hà Nội, 1976
Nguồn: Danh nhân Hà Nội (tập II), Hội Văn nghệ Hà Nội, 1976

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Đức Lương » Thu hạ quan thư