25/01/2022 01:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo khởi
早起

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2005 19:59

 

Nguyên tác

風露澹清晨,
簾間獨起人。
鶯花啼又笑,
畢竟是誰春。

Phiên âm

Phong lộ đạm thanh thần,
Liêm gian độc khởi nhân.
Oanh đề hoa hựu tiếu,
Tất cánh thị thuỳ xuân?

Dịch nghĩa

Gió lặng sương êm, sớm mai mát mẻ
Trong rèm có người một mình tỉnh dậy
Chim oanh hót, hoa lại cười
Cảnh xuân thực ra dành cho ai?

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Sớm mai, gió lặng, sương êm,
Sau rèm tỉnh dậy chỉ em một mình.
Chim oanh hót, hoa cười xinh,
Cảnh xuân biết để riêng tình ai đây?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Tảo khởi