28/09/2022 06:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhà trẻ
Детский дом

Tác giả: Samuel Marshak - Самуил Маршак

Nước: Nga
Đăng bởi hảo liễu vào 25/04/2015 11:21

 

Nguyên tác

Весною в нынешнем году
В зоологическом саду
Олень и лев, барсук и рысь
И медвежата родились.

Для них устроен детский дом
С зеленым лугом и прудом.
Они играют и лежат.
Козел бодает медвежат.

А лев и волк несутся вскачь
И разноцветный гонят мяч.

Промчатся быстро год и два,
И станет волк бояться льва,
И жить на свете будут врозь
Барсук и лев, медведь и лось.

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Đầu mùa xuân năm nay
Vườn thú vừa mới đón
Bao em bé ra đời
Nào hươu sao, sư tử
Nào báo và mèo rừng,
Lại thêm bọn gấu con.

Nhà trẻ có cỏ xanh
Lại thêm hồ nước mát.
Chúng cùng nằm, cùng chơi
Dê húc gấu biếng lười
Sư tử cùng chó sói
Đá bóng vui đã đời.

Một năm, thêm năm nữa,
Thời gian vùn vụt trôi
Nai biết sợ sư tử
Mèo với báo chả chơi.
Các bạn thú đã lớn,
Sống mỗi đứa mỗi nơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Samuel Marshak » Nhà trẻ