13/11/2019 19:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạn thuật bài 05 (Được thua)

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2005 18:16

 

Sơn thuỷ nhàn chơi phận khó khăn,
Cửa quyền hiểm hóc ngại thon[1] chân.
Say minh nguyệt trà ba chén,
Ðịch thanh phong lều một gian.
Ngỏ cửa nho chờ khách đến,
Trồng cây đức để con ăn.
Ðược thua phú quý dầu thiên mệnh,
Chen mọc làm chi cho nhọc nhằn.
Sách Văn đàn bảo giám chép bài này của Nguyễn Bỉnh Khiêm dưới tiêu đề Nhân tình thế thái bài 23:
Đạo đức hiền hay mến khó khăn
Quyền môn chốn ấy biếng chen chân
hứng phong nguyệt chè ba chén
Thú thanh nhàn lều một ngăn
Quét cửa nho chờ khách đến
Trồng cây đức để con ăn
Được thua phú quý dầu thiên mệnh
Chen chúc làm chi cho nhọc nhằn

[1] Tự điển Génibrel có chữ này, nghĩa là bị nguy hiểm. Thí dụ: “Bơ vơ đất khách, thon von thế này” (Errant sur un sol étranger, exposé aux plus grands périls).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Mạn thuật bài 05 (Được thua)