06/07/2022 11:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạn thuật bài 5 (Được thua)

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2005 18:16

 

Sơn thuỷ nhàn chơi phận khó khăn,
Cửa quyền hiểm hóc ngại thon[1] chân.
Say minh nguyệt trà ba chén,
Ðịch thanh phong lều một gian.
Ngỏ cửa nho chờ khách đến,
Trồng cây đức để con ăn.
Ðược thua phú quý dầu thiên mệnh,
Chen mọc làm chi cho nhọc nhằn.
Bài này trùng với bài thơ Nôm thứ 94 của Bỉnh Khiêm, chỉ khác một số chữ, nên chưa rõ của ai.

[1] Tự điển Génibrel có chữ này, nghĩa là bị nguy hiểm. Thí dụ: “Bơ vơ đất khách, thon von thế này” (Errant sur un sol étranger, exposé aux plus grands périls).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Mạn thuật bài 5 (Được thua)