21/10/2021 16:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẹ cha công đức sinh thành

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Hoa Phong Lan vào 04/11/2007 15:09

 

Mẹ cha công đức sinh thành,
Ra trường thầy dạy, học hành cho hay.
Muốn khôn thì phải có thầy,
Không thầy dạy dỗ đố mày làm nên.
Mười năm luyện tập sách đèn,
Công danh gặp bước chớ quên ơn thầy.
Yêu kính thầy mới làm thầy,
Những phường bội bạc sau này ra chi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mẹ cha công đức sinh thành